Beheer

Voor al uw vragen bel:

075-20 22 336
06-24 19 23 87

Onbezorgd bezit. 
Wij regelen het beheer.

Wil je het bezit verder professionaliseren dan zijn wij jouw trouwe partner, als tussenpersoon tussen de eigenaar en de huurder. We hebben hiervoor diverse mogelijkheden. Ook buiten de pakketten is er veel mogelijk, we kijken graag mee naar jouw wensen.

Basis wonen

Bij dit pakket zorgen wij ervoor dat de administratie goed op orde is en dat er controle plaatsvindt op het correcte gebruik van de woning.

 • Contractbeheer
 • Jaarlijkse indexering
 • Jaarlijkse opname object, inclusief verslag

Compleet wonen

Dit pakket is meer uitgebreid en is een toevoeging op het basis-pakket, waarbij wij de ontvangst van de huurbetalingen controleren. Indien de huur niet regelmatig wordt betaald, dan gaan wij in gesprek met de huurder. Blijft de huur achter, dan zorgen wij voor een aanmaning en zullen we een deurwaarder inschakelen voor een incasso-procedure.

 • Contractbeheer
 • Jaarlijkse indexering
 • Jaarlijkse opname object, inclusief verslag
 • Maandelijkse facturering, inclusief innen huur
 • Controle betalingen, inclusief aanmaning
 • Uitbetaling aan opdrachtgever

Expert wonen

Dit is het meest complete pakket, waarbij wij ook het aanspreekpunt voor de huurder zullen zijn bij storingen en het jaarlijkse onderhoud van de CV- en MV-installatie coördineren. Door te kiezen voor dit pakket wordt je compleet ontzorgt.

 • Contractbeheer
 • Jaarlijkse indexering
 • Jaarlijkse opname object, inclusief verslag
 • Maandelijkse facturering, inclusief innen huur
 • Controle betalingen, inclusief aanmaning
 • Uitbetaling aan de opdrachtgever
 • Coördinatie CV- | MV-installatie
 • Aanspreekpunt huurders storingen | problemen
 • Coördineren oplossen storingen | Problemen
 • Verslag storingen | problemen

Basis bedrijfsruimte

Bij dit pakket zorgen wij ervoor dat de administratie goed op orde is en dat er controle plaatsvindt op het correcte gebruik van het bedrijfspand.

 • Contractbeheer
 • Jaarlijkse indexering
 • Jaarlijkse opname object, inclusief verslag

Compleet bedrijfsruimte

Dit pakket is meer uitgebreid en is een toevoeging op het basis-pakket, waarbij wij de ontvangst van de huurbetalingen controleren. Indien de huur niet regelmatig wordt betaald, dan gaan wij in gesprek met de huurder. Blijft de huur achter, dan zorgen wij voor een aanmaning en zullen we een deurwaarder inschakelen voor een incasso-procedure.

 • Contractbeheer
 • Jaarlijkse indexering
 • Jaarlijkse opname object, inclusief verslag
 • Maandelijkse facturering, inclusief innen huur
 • Controle betalingen, inclusief aanmaning
 • Uitbetaling aan opdrachtgever

Expert bedrijfsruimte

Dit is het meest complete pakket, waarbij wij ook het aanspreekpunt voor de huurder zullen zijn bij storingen, het jaarlijkse onderhoud van de installaties coördineren en de periodieke controle voor de keuringen van de installaties in de gaten houden.

 • Contractbeheer
 • Jaarlijkse indexering
 • Jaarlijkse opname object, inclusief innen huur
 • Maandelijkse facturering, inclusief innen huur
 • Controle betalingen, inclusief aanmaning
 • Uitbetaling aan opdrachtgever
 • Coördinatie onderhoud technische installaties 
 • Coördinatie controle opstalverzekering periodiek uitvoeren
 • Coördinatie keuring installaties
 • Aanspreekpunt huurders storingen | problemen
 • Coördineren oplossen storingen | problemen
 •  Verslag storingen | problemen.

We leveren rendement met goed vastgoedbeheer

Om onroerend goed te kunnen beheren moet het proces geheel nauwkeurig zijn en volgens de regels verlopen. Wij brengen het onroerend goed in beeld tijdens de opnames, adviseren als wij (toekomstige) problemen signaleren en kunnen ondersteunen bij het vraagstuk omtrent verduurzaming van het onroerend goed. We zorgen voor de ideale combinatie tussen huisvestingskwaliteit en gebruikerstevredenheid, een tevreden huurder = onbezorgd bezit.

Scroll naar top